EKA NORM

Güvenliğin Olduğu Her Yerde

Biz Kİmiz...

Marmara Üniverstesi Kimya Mühendisliği Bölümü Akademisyeni, Stanford Üniverstesi Misafir Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Alev Çiftçioğlu ile Kurumsal Firmalara İş Güvenliği Danışmanlığı ve Eğitim Desteği Vermekte Olan İş Güvenliği Uzmanı Gamze Çakır Er’in okul öncesi eğitimde güvenlik kültürü bilincinin aşılanması tutkusu ile oluşmuş, alanında profesyonellerin teknik desteklerinin katkıları ile oluşan bir araştırma grubudur.

Neden Okul Öncesi Eğitimde Güvenlik Kültürü?

Ülkemizde 2012 yılında yayınlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin zorunluluğu ilk kez tüm çalışanlar için yasal bir çerçeveye alınmıştır. Bu eğitimlerin ana amacı iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm çalışanlara temel bir bilgilendirme sağlayarak özellikle çalışılan işyeri ve yapılan iş ile ilgili tehlikeler, bu tehlikelere bağlı oluşabilecek riskler ve bu risklerden korunma yolları hakkında çalışanları bilgilendirmek ve güvensiz davranışlardan uzak durulması için farkındalık kazandırmaktır. Ancak maalesef sadece çalışma yaşındaki bireyler için tasarlanan ve işyeri ile sınırlı tutulan bu eğitimler güvenliğin bir yaşam biçimine dönüştürülebilmesi için yetersiz kalmakta, güvenlik kavramının bir kültüre dönüşerek alışkanlık halini alabilmesi için bireylerin, okul öncesi dönemden itibaren güvenlik öncelikli davranış kurallarının verilmiş olduğu bir eğitim modeli içerisinde bilgilendirilerek yetiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. EKA Norm, güvenlik kültürü konusundaki eksikliği dikkate alarak, bu konuda erken çocukluk dönemi olan okul öncesi grubunda doğru, etkin ve eğlenceli metotlar ile güvenlik kültürü farkındalığında ilk adımları atmayı amaçlayarak, güvenliğin bir yaşam biçimine dönüşeceği bir hayat oluşturmayı hedeflemektedir.

Neler Yapıyoruz?

Okulunuzda, sınıfınızda ya da sadece bir oyun grubunda, işyerlerinin aile çocuk etkinliklerinde sizler ile birlikte gerçekleştireceğimiz plan doğrultusunda ana teması güvenlik olan interaktif etkinlikler içeren, eğlenceli organizasyonlar düzenleyebiliriz. Uzun süreçli bir planlama ile öğtetmenleriniz ve diğer çalışanlarınızın katılımı ile bir ekip oluşturabilir, yine sizler ile gerçekleştireceğimiz plan dahilinde hazırlayacağımız programa bağlı olarak çocukların güvenlik kültürü konusundaki gelişim düzeylerini kontrol edebileceğimiz bir model ve daha sık görüşeceğimiz etkinlikler ile birlikte çalışabiliriz. Okulunuzun mevcut durum çalışmalarına bağlı olarak hem iş sağlığı ve güvenliği hem de yaşam güvenliği açısından analizlerini yaparak sizlere bir aksiyon planı çıkarabilir, aksiyonlarınızı gerçekleştirmede rehberlik edebiliriz. Tüm bunların dışında sizlerden gelecek öneriler doğrultusunda elimizden geldiğince çocuklarımızın güvenliği için destek vermekten çekinmeyeceğimizi de hatırlatmak isteriz.

İş Güvenliği Uzmanı Gamze Çakır Er
Doç. Dr. Gökçen Alev Çiftçioğlu


Eka Norm

Videolarımız